OZNÁMENÍ

Vážení obchodní partneři,
rádi bychom Vás informovali, že k 25. 6. 2013 došlo ke změně názvu firmy Adámek Jiří – lisovna plastů, Hrachovec 292, Valašské Meziříčí 757 01 na nově založenou společnost AJ Plast, s.r.o. K tomuto kroku jsme se rozhodli, abychom nadále zachovali obchodní vztahy a navázali tak na více než 20-ti letou historii firmy Adámek Jiří – lisovna plastů.

Iniciály nového subjektu:
AJ Plast, s.r.o.
Hrachovec 292, Valašské Meziříčí 757 01
IČ: 01759965 DIČ: CZ01759965

Při změně právní formy nedochází k žádným změnám v právních vztazích subjektu a nadále všechny uzavřené obchodní smlouvy a objednávky platí a budou plněny beze změny.

LISOVNA PLASTŮ - HISTORIE

Firma Jiří Adámek - Lisovna plastů působí na českém trhu od roku 1992 odkoupením lisovny plastů od Zemědělského družstva Podlesí, kde vznikla původně jako přidružená výroba v roce 1971, kterou zakládal
a posléze vedl současný vlastník.

Svou profesní tradici se můžeme opřít o dlouhodobé zkušenosti pracovníků v oblasti lisování plastů systémem vstřikování.

Po ustanovení naší firmy došlo přirozenou migrací a výběrem pracovníků k obměně pracovního kádru, zejména v dělnických profesích.

LISOVNA PLASTŮ - SOUČASTNOST:

Sídlo a provozovna naší firmy je ve Valašském Meziříčí v místní části Hrachovec.
V současné době zaměstnáváme 10 pracovníků (optimum 15) s profesní skladbou, jež odpovídá našemu technickému, výrobnímu vybavení a schopnostem firmy.

Díky materiálně-technickému zázemí a profesionalitě našich zaměstnanců jsme schopni rychle a pružně řešit jakékoliv potřeby našich zákazníků v oboru výroby výlisků z plastických hmot systémem vstřikování.

Stálým a prvořadým cílem naší firmy je nabízet našim partnerům práce v nejvyšší kvalitě za přiměřenou cenu.

O tom svědčí i řada lukrativních zakázek, které jsme v minulosti realizovali. Tyto práce jsme získali na základě výběru z velmi náročného konkurenčního prostředí díky snaze nabídnout potenciálnímu zákazníkovi bezkonkurenční podmínky a zpětně pak získání kladného hodnocení o našich kvalitách a schopnostech splnit všechny jejich specifikované požadavky.

V roce 2004 byla firma certifikována systémem kvality podle normy ISO 9001:2001.
Systém managementu kvality je udržován tak, aby vyhověl požadavkům normy řady ISO 9001:2001
a aby firma AJ Plast, s.r.o. obstála v konkurenčním boji na trhu o zákazníka.